گشایش جشنواره ملی رقابت های رفتینگ در زاینده رود/حضور ۱۴۰ ورزشکار