نقشه جدید بارسلونا برای نتیجه گیری مقابل بایرن در آلیانس ‌آره‌نا