به ازای هر 100 هزار نفر، 1.3 متخصص مغز و اعصاب در کشور داریم/ به دنبال توسعه رشته‌های فوق تخصصی جدید مغز