قبح جنایت از چشمان عربستان افتاده است/ خون آیت‌الله نمر وسیله شکل‌گیری انقلاب اسلامی در عربستان است