گام اول واگذاری سهام عدالت به تمام کارگران طبق دستور رئیس‌جمهور برداشته شد