نخستین نمایشگاه طراحی مدل لباس در مهاباد گشایش یافت