لوله مغزی صنایع نفت و گاز از سوی جهاد دانشگاهی تهران تولید می شود