مناظره «لوزان بدون روتوش» در دانشگاه آزاد تهران غرب برگزار می‌شود