سالانه یک میلیارد لیتر آب توسط یونیت‌های دندانپزشکی هدر می‌رود‌/‌ده تا 12 لیتر میزان هدر رفت آب توس