نامه وزیر صنعت به جهانگیری برای حمایت از فرش دستباف ایرانی