همایش پیاده‌روی خانوادگی با شعار «خانواده و کتاب» در سلطانیه برگزار می‌شود