«فارک» و ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیا نشست برگزار می‌کنند