تئاتر معلولان یکی از زیرمجموعه‌های جشنواره تئاتر فجر شود