دانش‌آموزان در جشنواره جابربن حیان کار گروهی را تجربه می‌کنند