هادی غفاری: واکنش تندروها مقابل فسادهای زنجانی و خاوری سکوت است/ دست این گروه‌ها با آن مفاسد در یک کا