60 پروژه مدرسه سازی در چهارمحال و بختیاری در دست اجراست