پخش مستند برنامه ثريا براي اولين بار از شبکه 3 سيما