یادداشت حسن روشن/ استقلال هنوز ترکیب و تاکتیک مشخصی ندارد