رئیس اتحادیه علمای یمن: انقلاب یمن نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است