آمادگی هلال احمر برای سرمایه گذاری در بخش های خصوصی/ کمک به نپال مادی خواهد بود