مجمع عمومی سالانه فدراسیون تیراندازی دوشنبه آینده برگزار می‌شود