عراقچی: امیدواریم زودتر از دهم تیر ماه به جمع‌بندی برسیم