استقلال هنوز ترکیب و تاکتیک مشخصی ندارد | مشخص نیست این بازیکن‌ها برای چه به تیم اضافه شدند