نگاهی به عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی/ طاهری و علیاری ستاره‌های ایران در دوحه/ فرنگی‌کاران ایران بر بام