پرداختن به مشکلات سیاه‌نمایی نیست/ غلبه خشونت بر مناسبات انسانی