توسط ایرتویا آغاز شد؛ فروش نقدی تویوتا و لکسوس+جدول