فهرست 24 نفره تیم منتخب باشگاه‌های بسکتبال منتشر شد