احتمال گرفتار شدن هزاران پناهجوی مسلمان در آب‌های جنوب شرق آسیا