گوآردیولا: روش زندگی‌ام را به خاطر پیروزی و شکست عوض نمی‌کنم