تراز ۲۰ بانک در سال ۹۳ منفی شد/رشد ۸۰ درصدی سپرده بانکی