قیمت 300 مدل تبلت از 200 هزار تا 6 میلیون تومان+جدول مشخصات