این مجری حرف هایش را با کسی هماهنگ نمی کند!+تصاویر