فرماندار شوش: فعالیت و خدمات جمعیت هلال احمر قابل تحسین است