یک میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امدادهرسین پرداخت شد