درس تفسیر المیزان در بیت علامه طباطبایی(ره) برگزار می‌شود