انتقاد شهرام ناظری از موز خوردن یک مدیر در مراسم رونمایی از آلبومش!