تقوی: نکونام باید برای مربیگری راه هاشمیان و مجیدی را برود