سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور در گلستان برپا شد