سکوت 9 ساله در شهرک مشاغل آلاینده سرپل ذهاب/ شغل هایی که سربار شهر شده اند