افتتاحیه همایش ملی شیمی دانشگاه‌های پیام‌نور کشور برگزار می‌شود