تلاش آمریکا برای جلب حمایت هم‌پیمانان سنی‌اش در منطقه از توافق هسته‌ای