ویدئو/ صمد مرفاوی: نمی توانستم چوب خشک باشم و کاری نکنم