سرمایه دار چینی ۶۴۰۰ کارمندش را به تعطیلات رویایی در فرانسه برد + تصاویر