پرداخت به مفاهيم قرآني مرتبط با جمعيت هلال احمر، مسابقات را منحصر به فرد کرده است