برگزاری همایش ابلاغ برنامه‌های سال ۹۴ بسیج دانشجویی لرستان