دیدار فعالان سیاسی و اجتماعی سوریه با امیرعبداللهیان