یک ماه بعد از بخشنامه قیمتی جهانگیری ۳۰ قلم کالا گران شد!