استدلال جالب معتمدی در مورد دعوت هاشمی به امیرکبیر!/ احمدی‌نژاد درخواست بدهد بررسی می‌کنیم