برگزاری آیین تجلیل از نفرات برتر طرح حفظ قرآن کریم استان سمنان