تاکید امیرعبداللهیان برحمایت کامل از سوریه در مبارزه با تروریسم